Polityka firmy

Polityka jakości

Firma INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o., mając na względzie potrzebę podnoszenia jakości oferowanych dostaw i usług oraz budowanie jak najlepszych relacji z klientami, wprowadziła w 2003 roku system zarządzania jakością według normy EN ISO 9001:2000. Obecnie posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, spełniamy także wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO-45001:2018-06.

 

Naszym celem jest dostarczenie wyrobów i usług o takiej jakości, aby zasługiwały na uznanie odbiorców. Drogą do tego celu jest :

 

  • przestrzeganie warunków umów i terminów realizacji zleceń,
  • systematyczne monitorowanie rynku, jego potrzeb i wymagań,
  • dbanie o ciągły rozwój techniczny i technologiczny,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • dobór dostawców i podwykonawców spełniających nasze wymagania,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

 

W ramach systemu zarządzania jakością stosujemy procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym wyrobom i instalacjom zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i normami, co umożliwia nadanie im znaku CE.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

INTROL PRO-ZAP nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody materialne lub niematerialne, w tym w szczególności za szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści lub szkodę wynikającą ze straty danych lub zysków będące następstwem korzystania z niniejszej strony.

INTROL PRO-ZAP dokłada wszelkich starań aby strona działała poprawnie, jednakże nie będzie ponosić odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony z powodu problemów technicznych, na które INTROL PRO-ZAP nie ma wpływu.

Ta storna umożliwia przejście na inne strony, które nie są kontrolowane przez INTROL PRO-ZAP, tym samym INTROL PRO-ZAP zrzeka się z odpowiedzialności za dostępność, właściwości oraz treści prezentowane na tych stronach. Zamieszczenie linków na stronie INTROL PRO-ZAP nie jest jednoznaczne z rekomendacją jak i poparciem poglądów wyrażonych na tych stronach.

 

Polityka zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są dla nas niezmiernie ważnym elementem strategii biznesowej i ksdztałtowania odpowiedzialnych relacji z pracownikami i interesariuszami naszej spółki.
Firma INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o. nie zatrudnia osób niepełnoletnich.

Żadna osoba zatrudniona w firmie INTROL PRO-ZAP nie jest dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, niesprawność fizyczną, religię, rasę, czy przekonania.

W zakładzie INTROL PRO-ZAP wszelkie formy nadużycia fizycznego, mobbingu i innych nadużyć są zabronione i surowo karane.

INTROL PRO-ZAP gwarantuje swoim pracownikom równość szans i rozwoju zawodowego.

Wynagrodzenie otrzymywane przez pracowników INTROL PRO-ZAP odpowiada zakresowi obowiązków na danym stanowisku i osiągnięciom pracownika.

INTROL PRO-ZAP zapewnia swoim pracownikom pracę z zachowaniem podstawowych zasad BHP.

 

Kodeks Etyki Biznesu

Naszym podstawowym celem jest postępowanie zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi oraz opieranie podejmowanych decyzji w oparciu o wzorce etyczne. Wypracowana na przestrzeni lat kultura organizacyjna oraz tradycja stanowią źródło wartości jakimi kierujemy się jako Grup Introl.
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji przyświecają nam takie wartości jak odpowiedzialność, wzajemny szacunek i uczciwość, przestrzeganie praw człowieka, ochrona środowiska, zapobieganie korupcji i powstawaniu jakichkolwiek nadużyć w Grupie Introl i jej otoczeniu.
Wszystkie procesy i procedury realizowane w organizacji podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu.

 

W trosce o środowisko naturalne

Od lat, a w szczególności jako spółka grupy Introl od wielu lat realizujemy zdania w obszarze ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej. Posiadamy szeroką listę referencyjną w branży monitoringu i telemetrii obiektów hydrotechnicznych.
Jesteśmy świadomi zmian klimatycznych oraz globalnych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zużyciem energii, wody oraz emisją gazów cieplarnianych oraz ich wpływem na zdrowie społeczeństwa.
Podejmujemy działania minimalizujące nasz oraz Wasz wpływ na środowisko i klimat. Nasze rozwiązania są przyjazne dla natury i ekosystemu, energo-oszczędne i minimalizujące emisję zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi.

 

Compliance

Grupa Kapitałowa Introl (dalej: Grupa Introl) jest inżynierskim holdingiem dostarczającym zaawansowane rozwiązania dla wielu branż gospodarki, głównie dla energetyki ogólnej i zawodowej, przemysłu, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i motoryzacji. W sferze działalności biznesowej, Grupie Introl zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. Dlatego właśnie powstał Kodeks etyki biznesu Grupy Kapitałowej Introl (dalej: Kodeks), który podkreśla najważniejsze wartości przyświecające organizacji podczas codziennej działalności. Regulacja wewnętrzna ma pomóc w zrozumieniu, jak należy podejmować bieżące decyzje biznesowe w sposób prawidłowy i nieposzlakowany. Kodeks stanowi zatem wewnątrzgrupową regulację zasadniczą, która ma najwyższą moc prawną w systemie regulacyjnym obowiązującym w Grupie Introl. Podstawowym źródłem oraz bazą Kodeksu są zasady i normy etyczne, które odzwierciedlają reguły moralne pożądane, dobre, słuszne oraz istotne dla Grupy Introl. Jako złożona organizacja stawiamy sobie wysokie cele oraz zmierzamy do tego, aby sprostać nałożonym wymaganiom we wszystkich sferach działalności.

System Compliance składa się między innymi z następujących procedur:

 

 

Skontaktuj się
z nami

Skorzystaj z formularza
kontaktowego

Wyślij zapytanie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.