pl  | en  

Firma INTROL PRO-ZAP Sp. z o.o., mając na względzie potrzebę podnoszenia jakości oferowanych dostaw i usług oraz budowanie jak najlepszych relacji z klientami, wprowadziła w 2003 roku system zarządzania jakością według normy EN ISO 9001:2000. Obecnie posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, a z początkiem tego roku na podstawie audytu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzonego przez Euronis Certification stwierdzono, że zostały spełnione także wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001:2004.

Naszym celem jest dostarczenie wyrobów i usług o takiej jakości, aby zasługiwały na uznanie odbiorców. Drogą do tego celu jest :
  • przestrzeganie warunków umów i terminów realizacji zleceń,
  • systematyczne monitorowanie rynku, jego potrzeb i wymagań,
  • dbanie o ciągły rozwój techniczny i technologiczny,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • dobór dostawców i podwykonawców spełniających nasze wymagania,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością.

W ramach systemu zarządzania jakością stosujemy procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym wyrobom i instalacjom zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i normami, co umożliwia nadanie im znaku CE.

Zakład posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

W 2016 roku na podstawie audytu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzonego przez Euronis Certification stwierdzono, że zostały spełnione wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001:2004.