pl  | en  

Uzupełnieniem naszej oferty są systemy monitoringu oraz systemy telemetryczne.
Łączymy te dwa obszary działalności, gdyż często systemy monitoringu są realizowane w technice telemetrycznej.

Jako przykłady systemów monitoringu można wymienić:

  • monitoring zużycia energii i mediów,
  • monitoring produkcji (kontrola i rejestracja parametrów produkcyjnych wyrobów, rejestracja braków i przyczyn ich powstania),
  • monitoring jakości wód powierzchniowych przed ujęciem dla potrzeb wodociągowych (ujęcia rzeczne),
  • monitoring hydro-meteorologiczny,
  • monitoring parametrów eksploatacyjnych maszyn wraz z generowaniem komunikatów dla serwisu.

W celu kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego wykonujemy również monitoring obiektów przez zastosowanie telewizji przemysłowej i systemów kontroli dostępu.

Systemy monitoringu realizujemy w różnych technologiach zależnie od charakteru obiektu. Jednym z ciekawych rozwiązań jest wykorzystanie istniejącej sieci komputerowej w zakładzie do przesyłu danych pomiarowych do centralnego komputera. Pozwala to zmniejszyć koszty wdrożenia systemu.

W przypadku rozległych obiektów stosujemy systemy telemetryczne monitoringu i sterowania. Realizujemy je stosując łącza kablowe stałe, łącza komutowane, połączenia radiowe, połączenia telefonii komórkowej GSM.

Jako przykłady takich aplikacji można wymienić:

  • ujęcia wody dla wodociągów,
  • przepompownie wody i ścieków,
  • obiekty hydrotechniczne,
  • stacje meteorologiczne i hydrologiczne (wykonaliśmy system 50 stacji w zlewni rzeki Dunajec dla osłony zbiornika Czorsztyn-Niedzica).